Języki w Indiach

JĘZYKI

Ponieważ w Indiach nie wykształcił się jeden ogólnonarodowy język, do dzisiaj mówi się tutaj głównie po angielsku, który jest np. oficjalnym językiem sądownictwa, choć brytyjscy kolonizatorzy opuścili ten kraj prawie 40 lat temu. W każdym regionie mówi się innymi językami – one też stanowiły główne kryterium przy wyznaczaniu granic stanów. Wyróżnia się aż 18 języków, oficjalnie uznanych w konstytucji, które należą do dwóch rodzin: in-doaryjskiej i drawidyjskiej. W Indiach występuje ponad 1600 pomniejszych języków i dialektów, które zanotowano podczas powszechnego spisu ludności w 1991 r. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy tego kraju mają tak wiele problemów z porozumiewaniem się!

Języki indoaryjskie należą do rodziny języków indoeuropejskich, do których należy także angielski. Mówiły nimi ludy zamieszkujące środkową Azję, które podbiły tereny obecnego państwa indyjskiego. Językami drawidyjskimi posługiwali się rdzenni mieszkańcy południa półwyspu, którzy nie oparli się wpływom sanskrytu i hindi.

Większość tych języków występuje także w formie pisanej, której używa się na równi z angielszczyzną. Jednak w paru stanach, np. w Gudżaracie, napisy wykonane są tylko w miejscowym języku, podczas gdyw innych, jak w Himaćal Pradeśu, prawie wyłącznie po angielsku. Aby przekonać się o wielości pism w Indiach, wystarczy spojrzeć na banknot pięciorupiowy, na którym widnieją napisy w 13 językach. Patrząc od góry, są to: asami, bengali, gudżarali, kannada, malajam, hindi, orija, pandżabi, radżastani, tamilski, telugu iiirdu.

Rząd indyjski włożył wiele wysiłku, by wyeliminować angielski i uczynić hindi jedynym oficjalnym językiem w kraju. Jednak główną przeszkodą jest to, iż język ów, dominujący na północy, niewiele ma wspólnych cech z południowymi językami drawidyjskimi. Nieliczni mieszkańcy tej części państwa posługują się obecnie hindi. Nic więc dziwnego, że właśnie z południa, szczególnie zTamilnadu, wywodzi się najwięcej przeciwników hindi, domagających się utrzymania języka angielskiego.

Dla większości wykształconych Hindusów angielski stał się językiem ojczystym, zaś wielu mówiących własnym lokalnym dialektem, traktuje go jako drugi, nie mniej ważny język. Dlatego turyści przybywający do Indii zazwyczaj nie mają kłopotów z porozumiewaniem się z Hindusami, którzy nieraz muszą używać angielskiego, aby porozumieć się nawet między sobą. Pomimo to przyda się znajomość przynajmniej kilku słów w jeżyku miejscowym.

Hindi

Samogłoski nosowe zaznaczono tłustym drukiem.

Należy pamiętać, że acha jest odpowiednikiem uniwersalnego OK. Użycie tego wyrazu może również sygnalizować, że ktoś zrozumiał rozmówcę, ale nie zgadza się z jego słowami. Mimo iż władze próbują uczynić hindi oficjalnym językiem Indii, tylko niewielu mieszkańców południa potrafi się nim posługiwać. Większość Tamilczyków zna jednak angielski. Język tamilski jest bardzo trudny do opanowania, a to ze względu na skomplikowaną wymowę.

Liczby

Hindusi wyrażają liczby w dziesiątkach, setkach, tysiącach, setkach tysięcy i dziesiątkach milionów. Sto tysięcy to lakh, zaś sto milionów określa się mianem crore.

Te dwa określenia prawie zawsze zastępują w mowie i piśmie ich angielskie odpowiedniki. Z pomocą tych słów zapisuje się też większe liczby; na przykład, trzysta tysięcy to 30 00 000, a nie 300 000, zaś 10500 000 występuje tutaj jako 1 50 00 000 (1 crore 5 lakh). Jeżeli ceny podawane są w tych właśnie jednostkach, oznacza to, iż należy płacić w rupiach, a nie w innej walucie.

Hinduskie nazewnictwo liczb od 10 do 100 nie podlega żadnym regułom, według których można by tworzyć liczebniki złożone. Trzeba więc nauczyć się na pamięć wszystkich.