Kasty

Kasty

Geneza kast indyjskich do dziś nie jest ostatecznie ustalona. Tajemnicze pojawienie się, wpływ na społeczeństwo oraz fakt, iż przetrwały aż do dzisiaj, od dawna pozostaje przedmiotem sporów i dyskusji, ajednocze-śnie stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych tego kraju. Za …

Ludność Indii

LUDNOŚĆ

Indie zajmują drugie miejsce w świecie pod względem liczby ludności, ustępując jedynie Chinom. W 1961 r. zamieszkiwało tu 439 min obywateli; w 1971 r. 547 mln; w 1981 r. 687 mln; w 1991 r. 843 mln; zaś w 1995 …

Gospodarka Indii

GOSPODARKA

Chociaż Indie nadal uważane są przede wszystkim za kraj rolniczy, doskonale rozwija się tutaj także przemysł, dzięki któremu kraj ten wymieniany jest obok największych potentatów świata. Przeprowadzona w ostatnich latach reforma gospodarcza umożliwiła wejście na rynek zachodnim producentom, zainteresowanym …

Ustrój Indii

USTRÓJ

Ustrój Indii wzoruje się na ustroju Stanów Zjednoczonych. Państwo jest republiką, w której władzę ustawodawczą sprawuje parlament, składający się z dwóch izb: niższej Izby Ludowej (Lok Sabha) oraz wyższej Izby Stanu (Radźja Sabha).

Izba niższa liczy 544 członków (łącznie …

Parki narodowe i rezerwaty przyrody

Parki narodowe i rezerwaty przyrody

Parki narodowe i rezerwaty przyrody podlegają bezpośrednio rządowi indyjskiemu, który chroni je jako jeden z najważniejszych elementów przemysłu turystycznego. Aby zachęcić do odwiedzania, a przez to zapewnić krajowi znaczne zyski, wciąż buduje się w pobliżu …

Flora i fauna Indii

FLORA I FAUNA

Ochrona flory i fauny nie jest dla Hindusów nowością. Już od niepamiętnych czasów przyroda zajmowała szczególne miejsce w ich życiu, jako że religia i wierzenia nakazywały odnosić się do niej ze szczególną czcią i szacunkiem. We wczesnej …

Klimat Indii

KLIMAT

Indie są ogromnym krajem, nic więc dziwnego, że warunki klimatyczne na północy są całkowicie odmienne od tych, jakie spotyka się na południu kraju. Kiedy na nizinach panuje upał, mieszkańcy Ladakhu z utęsknieniem czekają, aż stopnieje śnieg zalegający górskie przełęcze.…

Geografia Indii

GEOGRAFIA

Powierzchnia Indii wynosi 3 287 263 km2. Północna granica kraju przebiega wzdłuż łańcucha Himalajów, najwyższych gór na świecie, ciągnącego się od południowego wschodu do północnego zachodu, oddzielając Indie od Chin. Położony na wschodzie Bhutan, a także Nepal prawie w …

Indie dzisiaj

Indie dzisiaj

Narasimha Rao, chociaż nie jest politykiem wielkiego formatu, wykazał duże zdolności w utrzymaniu się przy władzy i odpieraniu częstych zjadliwych oskarżeń opozycji, szczególnie w sprawie afery Bofor. Mimo wszystko poparł on wcześniejsze dążenia Radźiwa Gandhiego, by wprowadzić kraj …

Niepodległe Indie

Niepodległe Indie

Po odzyskaniu niepodległości Indie uczyniły ogromny krok naprzód, choć stale borykały się z poważnymi problemami. O sile rządu świadczy fakt, że kraj ten nie stał się – jak wiele państw Trzeciego Świata – dyktaturą wojskową ani nie padł …