Niepodległość

Niepodległość

Po wygranych przez Partię Pracy wyborach w 1945 r., jej przywódcy uświadomili sobie konieczność szybkiego rozwiązania problemu indyjskiego. Jednak wybory w Indiach ukazały wiele podziałów narodowościowych. Linie podziału wyznaczały przekonania religijne: Liga Muzułmańska pod przewodnictwem Muhammada Alego Jin-naha żądała …

Powstanie sipajów

Powstanie sipajów

W 1857 r., ponad 50 lat po zajęciu przez Brytyjczyków całego kraju, miał miejsce pierwszy ważniejszy zryw niepodległościowy. Do chwili obecnej trudno jest ustalić rzeczywiste przyczyny „powstania indyjskiego”, które często określa się – szczególnie w Indiach – mianem …

Ekspansja brytyjska

Ekspansja brytyjska

Brytyjczycy nie byli pierwszymi Europejczykami, którzy przywędrowali do Indii, nie byli też ostatnimi, którzy je opuścili. Oba te zaszczyty (choć można by wątpić, czy ten ostatni także) należą do Portugalczyków. W 1498 r. Vasco da Gama, opływając Przylądek …

Dynastia wielkich mogołów

Dynastia wielkich mogołów

Mogołowie (cesarze indyjscy zwani wielkimi mogołami) opanowali większą część Indii. Pod względem terytorialnym imperium mogolskie można porównać z państwem Aśoki lub kolonią brytyjską. Dojście do władzy Mogołów było równie gwałtowne i szybkie, jak ich upadek. Właściwie panowało …

Podboje muzułmańskie

Podboje muzułmańskie

Podczas gdy na południu panowały dynastie indyjskie, a na północy buddyzm chylił się ku upadkowi, od Bliskiego Wschodu zbliżała się do Indii potęga muzułmańska. Już sto lat po śmierci proroka Mahometa miały miejsce pierwsze arabskie najazdy na prowincje …

Maurjowie i Aśoka

Maurjowie i Aśoka

Dwieście lat przed wielkim pochodem wojsk Aleksandra Macedońskiego powstało na północy kraju potężne państwo Maurjów. Po dojściu do władzy Ćandragupty (321 r. p.n.e.) rozszerzyło się ono na tereny podbite wcześniej przez Aleksandra. Imperium Maurjów – ze stolicą …

Indie – Historia

Indie należą do niewielkiej grupy państw, w których przetrwały dawne struktury religijne i społeczne. Utrzymywały się przez prawie 4000 lat pomimo licznych najazdów, głodu, prześladowań religijnych oraz innych klęsk. Niewątpliwie wraz z postępem technicznym następują tu pewne zmiany, jednakże wieś …