Maurjowie i Aśoka

Maurjowie i Aśoka

Dwieście lat przed wielkim pochodem wojsk Aleksandra Macedońskiego powstało na północy kraju potężne państwo Maurjów. Po dojściu do władzy Ćandragupty (321 r. p.n.e.) rozszerzyło się ono na tereny podbite wcześniej przez Aleksandra. Imperium Maurjów – ze stolicą …

Indie – Historia

Indie należą do niewielkiej grupy państw, w których przetrwały dawne struktury religijne i społeczne. Utrzymywały się przez prawie 4000 lat pomimo licznych najazdów, głodu, prześladowań religijnych oraz innych klęsk. Niewątpliwie wraz z postępem technicznym następują tu pewne zmiany, jednakże wieś …